Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Wenzhou Jinyi Machinery Co., Ltd” plastmassa ýumşak gaplamak we kagyz çap etmek enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Uzak wagtlap gözleg, işläp taýýarlamak we öndürmek boýunça çap etmek we gaplamak işinde özümizi ulanýarys, wenzhou şäherindäki artykmaçlygy gaýtadan işleýäris, başgalaryň gowy taraplaryny öwrenýäris, önümlerimizi kämil we ygtybarly keşpler üçin kämilleşdirýäris we kämilleşdirýäris. , önümimiziň bazary eýelemek üçin ajaýyp hili we bahasy bar.

Esasy önümlerimiz

Kompaniýamyz esasan önümleri aşakdaky ýaly öndürýär: rotogravure çap ediş maşynynyň islendik derejesi, süýşüriji maşyn, laminat maşyn we plastmassa halta ýasaýjy maşyn, aýratyn talaplaryna laýyklykda müşderimiz üçin ýörite enjamy dizaýn edýäris we öndürýäris.

Belent ideallary bolan has köp adam bilen dostlaşmaga, köne we täze müşderileriň teswirlerini we tekliplerini diňlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Şöhratly geljegimizi gurmak üçin el-aýak öňe bararys.