Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

1600mm ini ýelimleýji bellik we kagyz süýşüriji yza gaýtaryjy maşyn

1600mm ini ýelimleýji bellik we kagyz süýşüriji yza gaýtaryjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam kagyzlary we ýelimleýji stikeri kesmek üçin amatlydyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (3)
1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (4)
1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (5)

Esasy tehniki parametrler

Model

FHQG-1600

Çig malyň iň giňligi

1600mm

Açylmagyň iň ýokary diametri

1200mm

Enjamlaryň iň ýokary tizligi

400m / min

Yza çekmegiň iň ýokary diametri

800MM

Iň köp süýşýän ini

50MM

Maşynyň agramy

8000KG

Jemi kuwwat

31 KW

Umumy ölçeg (L * W * H)

4100 * 5000 * 2100MM

Iň ýokary diametri φ1200mm
Iň ýokary sargy diametri 00800mm
Iň ýokary material giňligi 1650mm
Iň az süýşýän ini 50mm
Egreýän kagyz turbasynyň diametri 3 ″
Açylmadyk kagyz turbasynyň diametri 3/6 ″
Iň ýokary mehaniki tizlik 400m / min
Düzediş takyklygy ≤0.40mm
Açylýan motor Howa tormozy (2 birlik)
Dolandyryş hereketlendirijisi 11kw (2 toplum)
Çekiş hereketlendirijiniň güýji 7.5kw
Jemi enjamyň güýji 31kw
Maşynyň ölçegleri 4100 (L) × 5000 (W) × 2100mm (H)
Maşynyň agramy takmynan 8000 kg
Ulanylýan materiallar: kagyz, ýelim belligi
Maşynyň reňki süýtli ak (beýleki reňkler islege bagly)

Gözlemek bölümi

Gurluşy

Garaşsyz aç-açan raf
Açylmaýan raf şaýsyz ýüklemäni kabul edýär, yza çekilmedik raf gidrawliki ýokarlandyrylyp we peseldilip bilner, ini bolsa gidrawliki sazlanyp bilner.
EPC keseligine düzediş mehanizmi
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Açylmaýan raf kabul ediş platformasy bilen gurnaldy
Offset rolik we ýol görkeziji rolik
Gurluşy
Gyşarnykly sazlamanyň gurluşy elde
Aýrylýan rolikleriň bir ujy, beýlekisi bolsa öňe we yza sazlanýar
Gorag rolik we ýol görkeziji rolik import edilýän podşipnikleri kabul edýär
Aýratynlyklary
Gorag rolikiniň diametri φ100 mm
Gorag rolikiniň uzynlygy 1450 mm
Gyşarma sazlamasynyň diapazony ± 20 mm
Gollanma rolikiniň diametri φ100 mm
Gollanma rolikiniň uzynlygy 1450 mm

1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (6)
1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (7)

Çekiş sürüjisi

Gurluşy

AC üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji
Sinhron guşak sürüjisi
Işjeň çekiş rolikinde polat rolik we rezin rolik gurluşy, S şekilli ýerleşiş bar
Aýlanýan korpus import edilýän podşipnikleri kabul edýär

Bölünýän bölek

Tegelek pyçak
Gyrasy material, süýşýän böleginde işleýiş fanaty tarapyndan üflenýär
Pyçagyň aşaky bölegi inflýasiýa funksiýasyna eýedir
Kömekçi gurallary sazlamak funksiýasy bilen aşaky pyçak

1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (8)

Yzyna basyş rolik

Gurluşy

Swingeňil goluň görnüşi
Debriyajyň basyşy pnewmatik bolup, basyş takyk basyş kadalaşdyryjy klapan bilen sazlanýar
Aýratynlyklary
Rolikleriň diametri φ100mm
Rolikleriň üstki uzynlygy 1450mm

Bölekleri yzyna öwürmek

Gurluşy

Iki gezek süýşýän wilka ýokary we aşak egrelýär
Awtomatiki dartyş gözegçiligi
Yza gaýdýan wilka goldaw goly bilen goldanýar
Gol goldawy pnewmatikany kabul edýär
Infragyzyl kagyz turbasynyň ýerleşdiriş enjamy
Statiki ýoklaýyş enjamyny yza öwürmek
Yza gaýtarmak, makaranyň diametrini awtomatiki ölçemek üçin ultrases sesini kabul edýär

1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (9)

Enjamy düşürmek

Boýy sazlap bilýän düşüriji enjamyň düýbünde şassi bar
Iki sany düşüriji wilka kabul ediji şaha birikdirildi.Haçan-da kabul ediji wilka goltugy yza çekilende, taýýar önüm rulony düşürilýän şahta geçirilip, düşürilmeýän bölegine merkezi şahanyň daşyndan aýlanyp bilner.
Awtomatiki iýmitlendiriş funksiýasy bilen

1600mm Width Adhesive Label And Paper Slitting Rewinding Machine (10)

Pnewmatik gidrawlik ulgamy

Enjam pnewmatik we gidrawliki hereketlendirijileri has köp kabul edýär, panel tarapyndan merkezleşdirilen işleýär we ýokary awtomatlaşdyryş derejesine eýe bolan we zähmet güýjüni peseldýän solenoid klapan arkaly ýerine ýetirilýär.

Elektrik dolandyryş ulgamy

Adam maşyn interfeýsini ulanyp, PLC merkezleşdirilen dolandyryş, ösen tehnologiýa
Ynsan-maşyn interfeýsi, öý eýesiniň tizligini görkezýär we sazlaýar, uzynlygy yza öwürýär we yza çekilmek we yza öwürmek dartgynlygyny düzýär

Esasy garnituralaryň sanawy

PLC Siemens
Manil maşyn interfeýsi Weilun
Inverter kaaskawa, Japanaponiýa
Düzediş gözegçisi Chongqing Bianfu
DC motory Chongqing Bianfu düzeltmek
Esasy motor Danma asynkron motor
Aýlanýan motor Danma asynkron motor
Motor howa tormozyny açmak
Esasy pnewmatiki komponentler Airtac, Taýwan
Elektrik proporsional klapan Japanaponiýa SMC
Japanaponiýa SMC takyk basyş kadalaşdyryjy klapan
Ultrasonik datçik Japanaponiýa
Esasy podşipnikler, Japanaponiýa NSK
Esasy pes woltly elektrik enjamlary Schneider, Fransiýa
Demir Japanaponiýa THT
20 sany tegelek pyçak

Garnituralar

Içki altyburçlyk wena 1 toplum
1 açyk açar
Phillips tornavida 1
1 tekiz pyçak
Gunarag 1
Müşderi zawodynda işleýän maşynymyz

1600mm-Width-Adhesive-Label-And-Paper-Slitting-Rewinding-Machine-(12)
1600mm-Width-Adhesive-Label-And-Paper-Slitting-Rewinding-Machine-(13)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary